Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Yrkeshögskola

Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar

2 år, 200 Yh-poäng
Halvfart Distans
Kinda

Utbildningen är inte längre sökbar

Den här utbildningen ger kännedom om samhällets möjligheter till insatser för barn och unga. De läser om migrations- och asylprocesser för ökad förståelde av kulturella sammanhang och religioner. De diskutera genusfrågor och frågor om sexualitet och samlevnad och tränar på att utveckla förmågan att kommunicera; interkulturellt, med ungdomar och genom tolk. Dessutom ingår konflikthantering som en del i undervisningen.

Efter utbildningen förväntas studenterna kunna identifiera tecken på möjlig psykisk och fysisk ohälsa och förmedla en värdegrund som leder till mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Man ska dessutom ha kunskap i att dokumentera, handlägga och föra journal i bland annat genomförandeplan. 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida