Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Prövningar

Vem kan göra prövningar?

  • bor i Sverige
  • har fyllt 20 år (eller slutat gymnasiet med slutbetyg/samlat betygsdokument)
    (Om du går på gymnasiet och fått F i kurs är det undervisande skola som ansvarar för prövningar.)

Vilka kurser kan du göra prövning i?

Du kan ansöka om att göra prövningar i de kurser som för aktuellt tillfälle ges på Kinda lärcentrum. Du kan bara ansöka om att göra prövning i en kurs/delkurs i taget.

Vad kostar en prövning?

Kostnaden är 500kr/kurs med undantag för elever på Kinda lärcentrum som inte uppnått betyget E. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom blanketten "Prövningsansökan" längre ner på sidan. Ansökan fylls i och lämnas in enligt instruktioner på blanketten.

Vad ingår i en prövning?

  • Alla delar av kursens kunskapskrav
  • 1-5 inlämningar eller redovisningar och prov (nationella prov eller andra prov)

Hur får du besked om prövningen?

När du ansökt behandlas ditt ärende vid sista anmälningstid. Den utsedda läraren kontaktar dig därefter via de kontaktuppgifter du angett i blanketten med mer detaljerade instruktioner.

Prövningsdatum 2020

Prövning sfi

sista anmälan

provdatum

tid

27 november

prövningstillfälle1: måndag.tisdag 14-15 december
prövningstillfälle 2: onsdag 16 december

8.30-12.00
13.00-16.00


Prövningar i sfi, svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundläggande nivå görs av lärare på Kinda lärcentrum. Övriga ämnen på grundläggande nivå samt gymnasial nivå görs genom NTI - mer information i länk till NTI nedan.

Prövning grundläggande och gymnasial nivå

sista anmälan


HT20

inga fler anmälningar för terminen

VT21

19 februari


Prövning i Barn- och fritidskurser samt Vård- och omsorgskurser görs i samband med att kurserna ges i ordinarie undervisning.

Prövning BF/VO

torsdagar 13.00-17.00»Prövningsansökan PDF

Dokument

Kontakt