Högskola och universitet

Kontakta oss

Kontakta Kinda lärcentrum

Högskola och universitet

Utbildning på högskola och universitet finns i många olika varianter. En del utbildningar leder till en yrkesexamen, till exempel arbetsterapeut, förskollärare, socionom, psykolog eller agronom.

Andra program leder till en generell examen, till exempel ingenjör, beteendevetare, samhällsvetare. På universitet och högskola kan du också läsa fristående kurser inom många olika områden: språk, naturvetenskap, konst, samhällsvetenskap etcetera. För att komma in på en högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet (som du får från gymnasium eller folkhögskola). Förutom detta krav som gäller alla finns det för vissa utbildningar  som har särskilda förkunskapskrav. För att komma in på läkarprogrammet krävs till exempel extra matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Ansökan
Du hittar högskoleutbilndingar på antagning.se länk till annan webbplats där du också gör din ansökan.
Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober.

Det förekommer att det finns platser kvar på vissa utbildningar så gör gärna en efteranmälan om du hittar en kurs efter sista anmälningsdag.

Studera på distans - friare i tid och rum
Allt fler studerar vid högskola på distans. Det kan innebära att träffas någon gång per termin antingen på orten där högskolan finns eller på någon annan utvald plats. Många högskolor erbjuder möjligheten att ha undervisning via telebild, det vill säga uppkopplad med ljud och bild mot högskolans lärare och undervisningen. De studerande kan vara spridda över landet.

Det kan också innebära att inte träffas alls under tiden. Du studerar istället med stöd av inspelade föreläsningar och webbaserade studieplattformar. Då kan det räcka med en dator och internetuppkoppling. Kinda lärcentrum erbjuder en mötesplats för stöd med att komma igång med dina studier och en möjlighet att träffa andra studenter.


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida