Kurspaket VO och BF

Kontakta oss

Kontakta Kinda lärcentrum

Kurspaket

Det ges i Kinda lärcentrums regi utbildning inom Vård- och omsorg och Barn och fritid i olika former. Vilka kurspaket som är aktuella just nu kan du läsa mer om under röd rubrik "Dokument" och i Kinda lärcentrums digitala kurskatalog. länk till annan webbplats

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsutbildnigen på Kinda lärcentrum är certifierade medlemmar i ett regionalt Vård- och omsorgscollege för Östergötlands län. Här samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskolor. Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten i verksamheterna.

Medverkande parter

De kommuner som deltar i regionala styrgruppen för VO-College är Linköping, Motala och Norrköping. Kinda och Åtvidabergs kommuner tillhör Linköpings VO-College.

De privata arbetsgivarna är Attendo, Humana, Vardaga, Aleris, Bräcke Diakoni och Kosmo.

I styrgruppen för VO-College ingår representanter för Region Östergötland, Hälsouniversitet vid Linköpings Universitet samt representanter för fackliga organisationen Kommunal.

Utbildningar

 • Vård och omsorgsprogrammet - ungdoms- och vuxengymnasiet
 • YH Utbildningar – undersköterskeutbildningar med specialisering inom demens, palliativ vård, socialpsykiatri
 • Utbildare och skolor
 • Elsa Brändströms skola/ Birgittaskolan vux - Linköping
 • Birgittaskolan - Linköping
 • Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) - Linköping
 • Yrkesgymnasiet - Linköping
 • MOA lärcentrum - Linköping
 • Kinda lärcentrum - Kinda
 • Kungshögaskolan (både ungdomsgymnasium och komvux) - Mjölby
 • Carlslunds utbildningscentrum - Motala
 • Ebersteinska gymnasiet - Norrköping
 • Kommunal vuxenutbildning - Norrköping
 • Plusgymnasiet - Norrköping

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida