Barn- och fritidsutbildning

På Kinda lärcentrum erbjuder vi Barn- och fritidsutbildning mot barnskötare och elevassistent i lärlingsform. Kurser kan också läsas separat vid behov av kompletteringar.

De teoretiska momenten i kurserna läses som regel på plats på Kinda lärcentrum.

Starttider

Barn- och fritidsutbildning i lärlingsform startar varje termin i mån av plats.

Ansökningsblankett hittar du under Blanketter och e-tjänster.