Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Elevhälsan


Elevhälsoteam

Den viktigaste grunden för att elever ska lyckas i skolan och arbetslivet är att de mår väl. Därför är elevhälsans arbete grunden för nästan allt annat arbete vi gör för, och med, våra elever i skolan.

I elevhälsoteamet ingår: rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Arbete mot kränkande behandling - KOMPASS
På Kinda lärcentrum arbetar vi dagligen mot kränkande behandling. Vi arbetar nära eleverna genom att lyfta diskussioner om värdegrund i klassrummen. Alla lärare har skyldighet att avbryta alla situationer de uppfattar som konflikter. Eleverna på skolan är själva aktiva i att beskriver de områden vi behöver arbeta med för att ytterligare förbättra stämningen på skolan.

KOMPASS ansvarar för att årligen, tillsammans med rektor och elever, revidera planen mot kränkande behandling samt trivsel- och ordningsregler.

Skolans plan mot kränkande behandling tar avstamp i Skolverkets allmänna råd, aktuell forskning men med hänsyn till organisationens unika förutsättningar. Vi arbetar med att årligen, tillsammans med eleverna på skolan, sätta upp trivselmål för läsåret. Detta arbete utvärderas till jullovet och sedan igen till sommarlovet. Vi drar också nytta av att skolan är förhållandevis liten och att bra relationer mellan lärare och elevgrupper därmed skapas relativt enkelt. För att stärka positiva relationer arbetar vi aktivt med konflikthantering – både riktat, från KOMPASS, och integrerat i undervisningen.

Om du har tankar om, kritik mot eller frågor se kontaktuppgifter nedan.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida