Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till:
ungdom 16 år- våren du fyller 20 år och är obehörig till nationella program.

Det finns 5 introduktionsprogram som är möjliga att läsa i samarbete med Linköpings kommun. Du kan läsa mer om dessa på Skolverkets hemsida, se nedan. Kontakta studie-och yrkesvägledare för mer information.

På Kinda lärcentrum finns för närvarande Språkintroduktion som successivt kommer att flytta över till Linköpings kommun med slutdatum för Kinda lärcentrum 2020-06-11.

Beslut om distansundervisning

18 mars 2020 Coronaviruset covid-19
Regeringens beslut om att rekommendera distansundervisning för gymnasium och vuxenskola gäller även de språkintroduktionselever som är inskrivna på Kinda lärcentrum. Elever som går på gymnasieprogram och introduktionsprogram i Linköping följer instruktioner från respektive skola.

Språkintroduktion (SI)

Vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige.
Du läser svenska/svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen.
Mål: Snabb behörighet till nationellt program eller annan utbildning.
Utgång mot nationellt program eller annan utbildning.

Till vänster hittar du länkar till information som gäller för Introduktionsprogram på Kinda lärcentrum.

Är du 16-20 år och inte gått, eller hoppat av, gymnasiet kan du få vägledning och stöd genom kommunalt aktivitetsansvar, se länk nedan.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida