Information om coronaviruset
Kontakta oss

Flyktingmottagningens öppettider

ikon för öppna och stäng meny

Flyktingmottagning

Enligt avtal med Länsstyrelsen tar Kinda kommun emot 40 nyanlända flyktingar/år som omfattar vuxna med barn och anhöriga med permanent uppehållstillstånd.

Flyktingmottagandet finansieras genom statliga ersättningar.

Syfte är att den som är ny i Sverige snabbt ska komma till rätta i samhället.

Kommunens ansvar i mottagandet enligt etableringsreformen (2010:197) med delaktighet i samhället och egenförsörjning som målsättning innebär praktisk stöd för:

  • bosättning
  • ansökan till undervisning i svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning
  • kontakt med förskola och skola
  • kontakt med folkhälsa och äldreomsorg
  • stöd och service i vardagsfrågor och samhällsorientering på modersmål
  • samverkan med andra aktörer för att nå målsättning

Tolk
Bokning av tolkar görs vid behov i god tid innan möten. Tolkar används för att översätta såväl muntliga möten som skriftliga dokument. En tolk ska alltid återge information korrekt och utan egna värderingar och har alltid tystnadsplikt. Den som är nyanländ kan ha rätt till tolk i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Vissa myndigheter tillhandahåller denna tjänsten i egen regi; i andra fall ordnar Flyktinbottagningen på Kinda lärcentrum med detta.


Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida