Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Arbetslivsinriktade insatser

Tillsammans med Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar vi med arbetslivsinriktade insatser med behovsanpassat stöd.

Vägen in till arbetsmarknadsinsatser får genom handläggare från kommunala verksamheter, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En intresseanmälan fylls i tillsammans med handläggare och skickas till Kinda lärcentrum.
» Intresseanmälan för arbetsmarknadsinsatserWord

Utifrån en individuell utvecklingsplan får våra deltagare riktade insatser för
att närma sig arbete, studier eller eget företagande.

Vi erbjuder deltagarna, utifrån individuella behov:

  • fördjupad kompetenskartläggning
  • motiverande samtal
  • motivationshöjande insatser
  • coaching
  • samhällsorientering
  • arbetsmarknadskunskap

Insteget Kinda är en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser som vänder sig till individer med behov av en mer riktad insats. Det innebär arbetsförberedande aktiviteter för att öka tilltron till den egna förmågan, ingå i olika sociala sammanhang och närma sig egen försörjning. Innehållet består bland annat av fördjupad kartläggning av kompetenser och behov av samordnande insatser, hälsofrämjande aktiviteter, motivations- och förändringsarbete samt att skapa förutsättningar i vardagen för stegförflyttning.

Målgruppen för arbetsmarknads insatserna är:

  • Individer som har behov av att närma sig arbetsmarknaden eller studier
  • Sjukskrivna med eller utan ersättning
  • Individer med aktivitetsersättning
  • Individer med sjukersättning

Information angående Coronaviruset Covid19

Kinda kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete då detta är möjligt. Detta innebär att medarbetare fortsatt är i tjänst och att begränsad verksamhet är igång på distans.

Vid frågor kontakta oss på
E-post larcentrum@kinda.se
telefon 0494 -190 00 (växeln)

Kontakt