Gymnasium

I Kinda kommun har du som gymnasieelev möjlighet att främst söka gymnasieutbildning i Östergötlands kommuner, Vimmerby eller Hultsfred. Du kan också söka utbildningar utanför detta område.

För att ta dig till skolan kommer du få ett busskort. Den gäller från terminsstart i augusti till vårterminens slut – vardagar (även lov) klockan 05:00–19:00. Biljetten är personlig. Elev som är berättigad till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under terminens fem första skoldagar. Fem dagar gäller från varje skolas enskilda terminsstart. Läs mer på Östgötatrafikens hemsida.

Läs mer om inackorderingstillägg i menyn till vänster (eller uppe till höger om du läser via mobil).

På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats kan du läsa mer om studiebidrag. Information om inackordering hittar du under rubrikerna till vänster.

Gymnasiesärskola

När du som särskoleelev har gått färdigt den obligatoriska särskolan finns möjlighet att välja program i gymnasiesärskolan. Dessa program är fyraåriga.

Kinda kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Vill du veta mer om att gå på gymnasiesärskola guidar vi dig gärna vidare.

Kontakt