Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Fotbollsprofil

Värgårdsskolan startade sin första fotbollsprofil hösten -05. I januari 2010 blev vi första högstadieskola i Östergötland att bli certifierade som fotbollsprofil av Svenska Fotbollsförbundet. Certifiering ställer krav på både praktik, teori och utbildningsnivå på instruktörer.

Fotbollsprofilen ger dig möjlighet till en god grundskoleutbildning i kombination med fotbollsutbildning under kvalificerade former. Fotbollsprofilen är 3-årig, det vill säga du läser den år 7-9 och ger full behörighet att söka gymnasieskolans samtliga program.

Syftet med ämnet fotboll är:

  • att ta tillvara fotbollsintresset hos både flickor och pojkar i skolår 7-9 och utveckla deras färdigheter och kunskaper i fotboll.
  • att ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis skall komma i första hand.
  • att lära eleven att ta ansvar både för sina egna studier och sin egen träning.
  • att verka för "Fair Play" i hela skolan.

Alla är välkomna att söka fotbollsprofil, både Kindas ungdomar och ungdomar från andra kommuner.

För mera information ta kontakt med Tobias Siverholm.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida