Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Profiler

Under högstadietiden kan du som elev välja på två olika profiler om du har dessa intressen.

Fotbollsprofil
Ger dig möjlighet till en god grundskoleutbildning i kombination med fotbollsutbildning under kvalificerade former. Fotbollsprofilen är 3-årig, det vill säga du läser den år 7-9 och du får full behörighet att söka gymnasieskolans samtliga program.

Musikprofil
Du får en bred musikalisk grund att stå på och erfarenhet att framträda inför publik. Du får 160 minuter musik jämfört med 60 minuter i vanlig klass.

På grund av förändringar i skolans timplan kommer profilerna att förändras under läsåret 2019/20.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida