Föräldrainflytande

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samabete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.

Samråd
Samråd sker en gång per termin. Rektorn träffar då föräldrarepresentanter för varje klass och diskuterar aktuella frågor. Annan personal på skolan deltar då det är lämpligt eller då någon av representanterna önskar det

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida