Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

E-tjänster Värgårdsskolan 7-9

Barn- och utbildningsverksamheten i Kinda använder systemen IST Lärande och IST Admin för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Systemet Skola24 används för hantering av frånvaro/ledigheter.

Vårdnadshavare loggar in med Bank-ID inloggning till IST Admin och IST Lärande samt inloggning och lösenord till Skola24.

IST Admin används för att se elevens betyg, elevgrupp och justera telefon och e-post.
"IST Admin" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

IST Lärande används för att se elevens planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal. "IST Lärande" fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

Skola24 används för elevens frånvaro och ledigheter

Schemavisaren Här kan du se schemat för klasser och lärare

Kontakt