Elevinflytande

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Elevinflytande

Värgårdsskolans elevråd är en egen förening. Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevers intressen, i första hand, inom ramen för skolverksamhet. Elevrådet skall också verka som elevernas företrädare på skolan.

Cafeterians intäkter tillfaller elevrådet. Elevrådet gör inför varje läsår en budget och ekonomin granskas av valda revisorer. Bokföringsföretag räknar ut balans- och resultatrapport som redovisas på årsmötet.

Varje årskurs har ett eget elevråd med en representant från varje klass, av dess utses också en ordförande och en sekreterare samt elevskyddsombud. Varje elevråd skall träffas en gång/månad. Ytterligare gång/månad träffas alla årkursers elevråd och diskuterar övergripande frågor. 

Vi frågor angående elevrådet kan man kontakta Tobias Siverholm.

Representanter elevråden Värgårdsskolan 2018/2019

Årskurs 9
Emily Barton, ordf
Jane Krantz, sekr
Alvina Eklund, skyddsombud
Gustav Kullberg, skyddsombud
Ester Ribba, skyddsombud

Årskurs 8
Miranda Skillnäs, sekr
Robert Emilsson, skyddsombud
Marica Fredriksson, skyddsombud
Märta Liegnell, ordf 
Wilhelm Vidbäck, skyddsombud

Årskurs 7
Lilly Käck
Natalie Eskilsson
Theo Cederholm
Alice Karlsson

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida