Kurator och psykolog

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Kurator och psykolog 

Kurator
Till kuratorn kan du vända dig i frågor som rör relationer, mobbing eller annat som upplevs jobbigt för dig. Det kan även vara om du känner oro, ängslan och nedstämdhet.

Du kan också vända dig till kuratorn vid problem hemma eller på fritiden som gör att du har det svårt att klara av skolarbetet.

Skolpsykolog
Som skolpsykolog ingår att handleda skolpersonal samt att genomföra psykologiutredningar för att elever ska få det särskilda stöd som man har behov av. 

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida