Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Bröderna Brodéns stipendiefond

Fonden riktar sig till elever på högstadiet, mantalsskrivna i Kinda kommun, som under sommarlovet vill studera språk utomlands. Stipendiet riktar sig till de elever där utlandsvistelsen omfattar någon form av studier.

Ansökan om stipendiet skall lämnas till rektor på Värgårdsskolan. Ansökan om bidrag ur fonden skall tillstyrkas av målsman.

För den som erhåller fondmedel skall en uppföljning ske, för elever från årskurs 7 och 8 genom muntlig eller skriftlig redovisning för klasskamraterna och för elever från årskurs 9 skriftlig redovisning, som skickas in till rektor på Värgårdsskolan.

Fondmedlen kommer att delas ut i samband med skolavslutningen. Vilka elever som erhåller stipendium kommer att meddelas innan skolavslutningen.

Det är rektor på Värgårdsskolan, tillsammans med språklärarna, som rekommenderar vilka elever som skall erhålla stipendium. Det är sedan barn- och utbildningsnämnden som beslutar om vilka elever som erhåller stipendium.

Skriftlig ansökan lämnas till rektor på Värgårdsskolan senast fredag 17 maj 2019. I ansökan anges vilket land och språk som studierna kommer att bedrivas i samt vilken form av studier som kommer att ingå.

Välkommen med Din ansökan!

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida