Trygghet

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Trygghet

På Värgårdsskolan 4-6 är vi detta läsår 160 elever fördelade på 7 klasser. I vårt arbete utgår vi från orden – RESPEKT, GEMENSKAP OCH TRYGGHET för att främja en POSITIV UTVECKLING för alla.

All personal arbetar tillsammans med eleverna för att alla ska trivas på skolan. Trygghetsgruppen på skolan har ett särskilt uppdrag att jobba främjande och förebyggande med trygghet på skolan. Trygghetsgruppen hjälper även till om det uppstår konfliktern mellan elever.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida