• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Utvecklingsarbete

Prioriterade utvecklingsområde för läsåret 18/19 är läsning, digitalisering, trygghet och aktiva elever.  Mer information om dessa områden finns under flikarna. Arbetet utvärderas i slutet av läsåret och presenteras i en kvalitetsredovisning för verksamheten.