Skolskjuts

Skolbuss - Information inför läsåret 21/22.

Föregående läsår gjordes ett tillköp av extrabussar mellan Rimforsa och Kisa för att klara de restriktioner som då var med tanke på Covid-19.

Samhället har nu sakta börjat öppnas upp igen och regeringen har tagit fram en plan i fem steg för att lätta på restriktionerna, där bland kollektivtrafiksrestriktionerna.

I och med detta så tas också tillköpet av extrabussarna bort, och alla elever med skolbusskort från Rimforsa kommer åka till och från skolan med allmän kollektivtrafik precis som tidigare.

Kom gärna ihåg att informera era ungdomar så dom vet vad som gäller inför terminsstart.

Fortsätt följa de råd som gäller för att minska smittspridningen, ditt val gör skillnad.

Tack för att du orkar lite till!

Allmän information om skolskjuts:

Elever som bor utanför tätort, erbjuds skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola överstiger (i detta kan anslutningstrafik komma att ingå):

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass - årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9.

Anslutningstrafik erbjuds om avståndet hem – ordinarie skolskjutslinje överstiger:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass – årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4 – 9.

Restid
Strävan är att ingen elev har längre sammanlagd restid och väntetid än en timme enkel resa. Elever i årskurs 7-9, som av schematekniska skäl ej har ordinarie start- och sluttider, har ej rätt till extra skolskjuts.

Trafikundervisning
Rektor ansvarar för att särskild undervisning om ordnings- och säkerhetsfrågor vid skolskjutsning ges vid läsårsstart.

Väntetid vid skolan
Rektor avdelar personal med ansvar för barnen före skolans början och till dess att skolskjutsarna går hem.

Säkerhetsfrågor
Rektor ansvarar för att säkerhetsfrågorna, i samband med av- och påstigning vid skolan beaktas.

Kontakt