Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Målsättning


Utveckling och mål

Varje elev har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. De nationella styrdokumenten leder oss i arbetet med att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de mål som finns i läroplanen och kursplanerna för grundskolan. Målet är att alla elever ska nå de nationella målen.

Vi förtydligar läroplanens och kursplanens mål för föräldrar och elever så att de blir medvetna och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom individuella utvecklingsplaner synliggörs elevernas kunskapsutveckling.

För att det ska gå bra i skolan är det viktigt att elever och personal / skola och hem har bra samarbete.

I vårt arbete utgår vi från orden – RESPEKT, GEMENSKAP OCH TRYGGHET för att främja en POSITIV UTVECKLING för alla. 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida