Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, t ex enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.