Bibliotek

Skolbiblioteket på Värgårdsskolan är gemensamt för årskurs 4 - 9. Biblioteket är bemannat alla skoldagar. Här finns ett stort utbud av litteratur för att främja elevers läsning. Bibliotekarie Anne-Louise arbetar tillsammans med lärarna för att stärka läsningen genom boksamtal, gemensam läsning i klassen och lästräning.

Kontakt