Horn skola F-6

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Horn skola

Horns skola ligger i södra kommundelen. Skolan är centralt belägen i Horns samhälle.

Skolgården, som gränsar till skog och äng, inbjuder till lek och rörelse. Skolan har också en skolträdgård samt ett område kallat "Ängen" där vi bedriver utomhuspedagogik.

Vi har elever i förskoleklass och åk 1-6. Rektor/förskolechef samt administration har sina kontor i Horns skola. Eleverna i åk 6 åker till Kisa för undervisning i språk, hemkunskap och musik. Skolmaten tillagas i Horn på Stångågården.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida