Föräldrainflytande

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samabete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.

 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida