Maxtaxa 2021

Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och därmed högsta avgiftsbelopp per månad. Det nya avgiftstaket är 50 340 kronor per månad, från och med 2021-01-01.

Observera

För er som har satt ett Ja där det står: Jag accepterar att taxan beräknas efter maxinkomst, var vänlig kontrollera och ändra om ni hamnar på för hög inkomst eftersom högsta avgift fr o m 1 januari 2021 räknas efter 50 340 kronor per månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan för förskola blir:

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 – yngsta barnet

3 %

1 510 kr

Barn 2

2 %

1 007 kr

Barn 3

1 %

503 kr

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan för fritidshem blir:

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 - yngsta barnet

2%

1 007 kronor

Barn 2

1%

503 kronor

Barn 3

1%

503 kronor

Barn 4 och fler är avgiftsfria


 

 

För barn placerade enligt skollagen 8 kap 4 § är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa.

För barn 3-5 år är månadsavgiften reducerad med 22,5% 12 månader om året från och med augusti det år barnet fyller 3 år till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. (Gäller från och med 2015-01-01)

Det yngsta barnet räknas som första barnet.

Exempel:

En familj med två barn, där det yngre barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2), kommer att få en avgift på 3 % av inkomsten för det yngre barnet (max 1 510 kronor i månaden) och 1 % av inkomsten för det äldre barnet (max 503 kronor i månaden).