Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är öppet hela året och samordning sker mellan skola och fritidshem vad gäller lokaler och personal.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida