Fritidsgård

Fritidsgården är en mötesplats för Kindas unga årskurs 7 - 1 på gymnasiet (max 17år).

Till fritidsgården kan du komma för att träffa kompisar, fika, spela spel, biljard, pingis, pyssla, chilla, prata med oss fritidsledare eller delta i någon temagrupp. Andra aktiviteter på kvällar och lov kan vara olika temakvällar, tävlingar/turneringar, resor, hajker, läger med mera.
Vi ser gärna att du kommer till oss med dina egna idéer och tar initiativ till aktiviteter.

Följ oss gärna på Instagram och/eller Facebook för att se vad som är på gång. Se länk nedan

Fritidsgården ska vara en trygg mötesplats där de unga känner sig sedda och inkluderade.
Genom goda möten ska vi bygga relationer, uppmuntra till livslångt lärande, delaktighet, personlig utveckling och att hitta passioner.
Fritidsgården ska samverka med föreningar, näringsliv och andra organisationer och rikta verksamheten där den bäst behövs bland Kindas ungdomar.

Fritidsgården ingår i samverkansorganisationen KC-Östergötland (kunskapscentrum för fritidsledarskap). Se länk nedan.

Öppettider

Kontakt