Privata förskolor

I Kinda finns två förskolor i privat regi, Arken och Himlabacken.