Horn förskola

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Horn förskola

Förskolan i Horn har utökas med ytterligare en avdelning eftersom barnantalet i Horn har
ökat! Avdelningen Myran med 1-2 åringar finns på Hornåbergsgatan 3 (den högra bilden). Avdelningen Lilla blå med 2-3 åringar och avdelningen Fjärilen med 4-5 åringar finns på Lyckåsgatan (den vänstra bilden).

Under barnens vistelse hos oss har de tillgång till stimulerande lek- och lärmiljöer både inne och ute. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter t.ex språksamlingar och matematik, skapande, NTA, rörelse, utflykter till biblioteket och skogen. Grön Flagg är en del av vår
verksamhet, där vi bl.a odlar och tar vara på grödorna.

Barnens utveckling och lärande står i fokus, utifrån målen i Förskolans läroplan, allt för att både föräldrar och barn ska känna sig trygga med att lämna och lämnas hos oss.

Vi har mottagningskök – maten lagas på Stångågården i Horn.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida