Horn förskola

Horns förskola består av tre avdelningar. Myran med 1-2 åringar finns på Hornåbergsgatan 3. På Lyckåsgatan finns Lilla Blå med avdelningsgrupperna Droppen och Molnet 2-4 år och Fjärilen med avdelningsgrupperna Puppan och Larven 4-5 år.

Under barnens vistelse hos oss har de tillgång till stimulerande lek- och lärmiljöer både inne och ute. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter till exempel språksamlingar, matematik, skapande, NTA, rörelse, utflykter till biblioteket och skogen. Vi arbetar med miljö och hälsa där vi bland annat odlar och tar vara på grödorna.

Barnens utveckling och lärande står i fokus, utifrån målen i förskolans läroplan, för att både föräldrar och barn ska känna sig trygga med att lämna och lämnas hos oss.

Vi har mottagningskök – maten lagas på Värgårdsskolan.