Horn förskola

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Horn förskola

Horns förskola består av tre avdelningar. Myran med 1-2 åringar finns på Hornåbergsgatan 3. På Lyckåsgatan finns Lilla Blå med avdelningsgrupperna Droppen och Molnet 2-4 år och Fjärilen med avdelningsgrupperna Puppan och Larven 4-5 år.

Under barnens vistelse hos oss har de tillgång till stimulerande lek- och lärmiljöer både inne och ute. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter t.ex språksamlingar, matematik, skapande, NTA, rörelse, utflykter till biblioteket och skogen. Vi arbetar med miljö och hälsa där vi bl.a odlar och tar vara på grödorna.

Barnens utveckling och lärande står i fokus, utifrån målen i Förskolans läroplan, allt för att både föräldrar och barn ska känna sig trygga med att lämna och lämnas hos oss.

Vi har mottagningskök – maten lagas på Stångågården i Horn.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida