Föräldrainflytande

 ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplan för förskolan Lpfö 18.

Vi eftersträvar en tillitsfull relation där du som vårdnadshavare känner att du kan prata med oss om det är något du funderar över.

Det arbetar vi med på följande sätt

  • Bygga upp kontakten med både barn och vårdnadshavare under introduktionen
  • En tid efter introduktionen hålls ett uppföljningssamtal
  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Avstämningssamtal på höstterminen
  • Utvecklingssamtal på vårterminen
  • Föräldramöte
  • Vårdnadshavare bjuds in till t ex drop-in fika, sommarfest
  • Vårdnadshavare är välkomna att delta i utbildningen när det finns möjlighet
  • Rektorer och biträdande rektorer välkomnar dialog och diskussion, ring eller mejla oss