Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Föräldrainflytande

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran samt utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. LpFö-98 rev 2016.

Detta uppnår vi genom bland annat: utvecklingssamtal, föräldramöten och samrådsmöten

Varje förskola/avdelning har sin samrådsrepresentant som träffas en gång/termin
tillsammans med förskolechef och personalrepresentanter.

Här nedan hittar ni minnesanteckningar från föräldrasamråd. 

Länkar

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida