Maxtaxa 2023

Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och därmed högsta avgiftsbelopp per månad. Det nya inkomsttaket är 54 830 kronor per månad, från och med 2023.

Observera

För er som har satt ett Ja där det står: Jag accepterar att taxan beräknas efter maxinkomst, var vänlig kontrollera och ändra om ni hamnar på för hög inkomst eftersom högsta avgift fr o m 1 januari 2023 räknas efter 54 830 kronor per månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan för förskola blir:

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 – yngsta barnet

3 %

1 645 kr

Barn 2

2 %

1 097 kr

Barn 3

1 %

548 kr

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan för fritidshem blir:

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 - yngsta barnet

2%

1 097 kronor

Barn 2

1%

548 kronor

Barn 3

1%

548 kronor

Barn 4 och fler är avgiftsfria
För barn placerade enligt skollagen 8 kap 4 § är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa.

För barn 3-5 år är månadsavgiften reducerad med 22,5% 12 månader om året från och med augusti det år barnet fyller 3 år till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. (Gäller från och med 2015-01-01)

Det yngsta barnet räknas som första barnet.

Exempel:

En familj med två barn, där det yngre barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2), kommer att få en avgift på 3 % av inkomsten för det yngre barnet (max 1 645 kronor i månaden) och 1 % av inkomsten för det äldre barnet (max 548 kronor i månaden).