Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Maxtaxa 2020

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa. Skolverket har indexerat inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och därmed högsta avgiftsbelopp per månad. Det nya avgiftstaket är
49 280 kronor per månad, från och med 2020-01-01.

Observera
För er som har satt ett Ja där det står: Jag accepterar att taxan beräknas efter maxinkomst, var vänlig kontrollera och ändra om ni hamnar på för hög inkomst eftersom högsta avgift fr o m 1 januari 2020 räknas efter 49 280 kronor per månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan blir:

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 – yngsta barnet

3 %

1 478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr
Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1 – yngsta barnet

2 %

986 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

1 %

493 kr
Barn 4 och uppåt är avgiftsfria


För barn placerade enligt skollagen 8 kap 4 § är tillsyn gratis upp till 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa.

För barn 3-5 år är månadsavgiften reducerad med 22,5% 12 månader om året från och med augusti det år barnet fyller 3 år till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. (Gäller från och med 2015-01-01)

Det yngsta barnet räknas som första barnet.

Exempel:
En familj med två barn, där det yngre barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2), kommer att få en avgift på 3 % av inkomsten för det yngre barnet (max 1 478 kronor i månaden) och 1 % av inkomsten för det äldre barnet (max 493 kronor i månaden).

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida