Avgifter och regler

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Avgifter och regler

Barnomsorgsavgift tas ut enligt den så kallade maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Du hittar aktuella avgifter och regler under dokument nedan.

Avgiftskontroll 2016
Avgiftskontrollen för 2016 är nu påbörjad. Återbetalningar kommer att ske nu i maj 2018. De som ska få tillbaka pengar har fått ett brev om detta. Kravfakturor går ut tidig höst.

Länkar

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida