Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Förskola


I Kinda kommun bedrivs förskoleverksamhet i förskolor av kommunen eller i enskild regi. Alla förskolor drivs i kommunal regi, förutom förskolan Arken och Himlabacken i Kisa som drivs i enskild regi.

Förskoleverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn lärande, fostran och omvårdnad. Verksamheten ska ge föräldrarna möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsarbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärder.

Alla kommunens förskolor arbetar med Grön flagg. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Via länken kan du läsa mer om Grön flagg.

Alla förskolor drivs i kommunal regi, förutom förskolan Arken och Himlabacken i Kisa som drivs i enskild regi.

Trädet symboliserar den verksamhet som vi gemensamt arbetar med. Klicka på bladen i träden så finns en förklaring till varje rubrik.

Skapande verksamhet Förskolans mål - trygghet Ansvar Språk och kommunikation Matematik, naturkunskap och teknik Skapande verksamhet Delaktighet Rörelse, sång och musik

Länkar

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida