Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Kurator och psykolog 

Kurator
Till kuratorn kan du vända dig i frågor som rör relationer, mobbing eller annat som upplevs jobbigt för dig. Det kan även vara om du känner oro, ängslan och nedstämdhet.

Du kan också vända dig till kuratorn vid problem hemma eller på fritiden som gör att du har det svårt att klara av skolarbetet.

Även du som vårdnadshavare kan kontakta kuratorn om du känner oro för ditt barn.

Skolpsykolog
Skolpsykologen jobbar tillsammans med elevhälsan för att stödja elevernas utveckling mot målen i skolan. Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens genom handledning och konsultation till pedagogisk personal.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida