Corona

Här hittar du aktuell information som är aktuell för skolorna i Kinda gällande Coronapandemin.

Håll i och håll ut

Vi vill påminna om att vi behöver hålla i grundläggande allmänna råd för att förhindra smittspridningen av covid-19. Pandemin är inte slut, viruset finns fortfarande i samhället i form av nya mutationer. Det är viktigt att vi hjälps åt och tar ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Anpassningar i verksamheten kan komma att göras och har redan gjorts för att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla verksamheter i kommunen håller sig uppdaterade om det aktuella läget.

Håll i grundläggande råd

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit.

• Stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att du stannar hemma från skolan om du är sjuk och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller också vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.

• Hosta eller nys i armvecket.

• Håll avstånd till andra. Det gäller i möjligaste mån hur vi organiserar undervisningen, men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet och i sociala sammanhang på fritiden. Hjälp till och undvik trängsel och påminn varandra vid behov.

Skolnärvaro

Vi vill att alla elever som är sjuka eller har milda symtom stannar hemma. Om du är frisk ska du vara i skolan där undervisningen sker så att du får din utbildning.

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Utvecklingssamtal och föräldramöten kommer att hållas och varje skola kommer att informera om när och i vilken form dessa ska genomföras.


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till din mentor eller rektor.
Tack för att du gör din del och bidrar till en frisk skolmiljö och till att undvika smittspridning!