Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Stipendier

Kulturstipendiet
Stipendiet, som är på 10 000 kr, inrättades av Kinda kommunfullmäktige 1987. År 2004 beslutade kultur- och fritidsnämnden att stipendiet delas ut vartannat år, jämnt årtal.

Förvaltningen annonserar i lokalpressen och här på hemsidan om stipendiet. Allmänheten har möjlighet att lämna förslag med motivering.

Nedanstående har tidigare erhållit stipendiet:

1988 Curt von Wachenfeldt
1989 Elsi och Anders Bönner
1990 Gillis Johansson
1991 Lolo Holmquist
1992 Gerda Antti och Sture Karlsson
1993 Gunnar Larsson
1994 Horns Musikkår
1995 Musikkällan och Jazz och Rockverksta´n
1996 Gun-Britt Monell
1997 Göte Lindqvist
1998 Matte Liegnell
1999 Bill Brolin
2000 Kurt Rodin
2001 Inger Södergren
2002 Fredrik Johnsson
2003 Göran Djurstedt
2004 Inget pris utdelas
2006 Bertil Nilsson
2008 Gudrid Hansen
2010 Erik Björklund och föreningen HornYver
2012 Alve Gustavsson 
2014 Hycklinge JUF
2016 Madeleine van Nigtvecht och Karl Oskar Pettersson*
2018 Kisa Allsång till Bertil Nilssons minne
2020 Bertil och Karin Almlöf

Kontakt