Bidrag och tillstånd

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Bidrag och tillstånd

Om du driver en förening så kan den ha rätt till till kommunalt bidrag. Kommunalt bidrag utgår till föreningar med säte i kommunen och för personer mantalsskrivna i Kinda kommun. Bidrag till förening i närliggande kommun kan förekomma då viss aktivitet inte kan erbjudas i kommunen.

Bidraget ska stimulera till aktivitet främst för barn och ungdomar samt främja mångfald i aktivitetesutbudet.  Föreningarna ska uppmuntras att driva anläggningar och lokaler i egen regi. Bidragsbestämmelserna ska vara enkla att tillämpa.

Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och genomföras i alkohol- och drogfri miljö. Bidragsberättigad förening ska erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och upprätthålla ett strikt förhållningssätt mot droger. Med drogfria aktiviteter avses aktiviteter som är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida