Föreningar, föreningsliv

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Föreningar, föreningsliv


Idrottsföreningar, kulturföreningar, sociala föreningar, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, i Kinda kommun finns ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar och bidrar till ett starkt och hållbart samhälle.

För att stödja den viktiga föreningsverksamheten ger kommunen årligen ut nästan en och en halv miljon kronor i föreningsbidrag. Bidragen är främst inriktade på att stimulera till aktivitet för barn och ungdom, men även till aktiviteter inom viktiga områden såsom sociala föreningar, pensionärsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och hembygdsrörelsen. Bidrag ges endast till föreningar som godkänts som bidragsberättigade av kommunen. En grundförutsättning för detta är bland annat att verksamheten bygger på demokratiska grunder och är alkohol- och drogfri. Viktiga ansökningsdatum är 25 februari, 30 april och 25 augusti, beroende på bidragsform. I reglementet nedan finner du mer information om de olika bidragen.

Kinda kommun kommer att genomföra en översyn av den kommunala föreningsbidragshanteringen under 2019-2020. Målet är att kunna förenkla och tydliggöra bidragsformer och bidragsrutiner.

Vill du veta mer kring Kinda kommuns föreningsbidrag är du hjärtligt välkommen att kontakta kommunens kultur- och fritidshandläggare.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida