Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Stärkta bibliotek

Bild av bokrad

Genom att öka tillgängligheten till både det utbud som Kinda bibliotek med dess filialer redan nu erbjuder, men även till digitalt lärande, vill vi nå flera besökare för att kunna stärka dem och ge dem möjlighet att vara fullt delaktiga i vårt demokratiska samhälle. Genom lättillgänglig åtkomst till de redskap och den kunskap de behöver vill vi minska osäkerhet och stärka självständighet.

För att kunna genomföra har Kinda bibliotek beviljats ett delat tillgänglighetsprojekt över två år, med den digitala tekniken i fokus. Efter denna projekttid är målsättningen att biblioteket ska stå ännu bättre rustat för att tillgängliggöra och hjälpa Kindaborna. Kom gärna in på biblioteket och fråga så berättar vi mer.

Dokument

Kontakt och öppettider