Mobiltäckning

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Mobiltäckning

Kinda kommun har med analysverktyget Täckningskollen genomfört mätningar för att kontrollera vilken täckning som svenska mobiloperatörer har runt om i kommunen.

Mätningarna är gjorda under mars 2016 och visar vilken täckning de stora svenska mobiloperatörerna har. Mätningen är oberoende och genomförd av neutral part.

Om Täckningskollen
Täckningskollen är ett analysverktyg som bolaget IQMTEL använder för att samla in täckningsdata. Denna data kan sedan nyttjas för att jämföra vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida