Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning.

Arbetet med schaktningar kan medföra olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter med mera passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida