Prioritering 2021

Prioriteringen av utbyggnadsområden är framtagen utifrån redan byggda stamsträckor, kostnad i relation till möjliga antal anslutningar, möjlighet för byalag till egen grävning samt strategisk utbyggnad av stamnätet för framtida anslutningar.

Fler faktorer som beaktas i prioriteringen är nuvarande mobiltäckning, möjlighet till annan uppkoppling via till exempel kopparnät, hur markförhållanden ser ut och möjligheten till samförläggning vid grävning av andra aktörer.

  • Opphem – Bersebo, en fortsättning av första etappen av Opphem
  • Hycklinge Härna-Kullen-Sätra, som sker genom samförläggning med Eon
  • Gäddefall
  • Yxefall etapp 1, sträckan Harg - Yxefall
  • Oppeby - Sätra, ett pågående projekt där ett byalag sköter grävningen

Prioriteringsordning nummer två:

  • Älgbron/Kullsäter
  • Yxefall etapp 2, sträckan Yxefall norrut till kommungräns

Prioriteringsordning nummer tre beräknas inte innefattas under 2021, men är framtagna för att kunna ersätta andra områden i det fall hinder eller avsevärd försening uppstår:

  • Ulvesund, kan innefattas i ett större område under 2022
  • Misterfall