Pågående projekt som utförs med PTS stöd

I december 2021 fick Kinda kommun beviljat PTS stöd för fiberutbyggnad av projektet Gäddefall, Harg - Yxefall.

Delen Gäddefall är påbörjad och schaktning av stamfiber är utförd. Kundinstallationer kommer att ske under våren 2022.

Delen Harg - Yxefall är just nu under projektering, planerad stam kommer att byggas enligt kartorna nedan. När stamprojekteringen är färdig och alla avtal finns på plats kommer schaktning att påbörjas under våren. De fastighetsägare som kommer att kunna beställa fiber kommer att kontaktas under våren 2022 med ett erbjudande om att beställa fiber och hur man ska gå tillväga för att göra det.

Blå sträckning på kartorna är planerad schaktsträcka, då dessa fortfarande är under projektering kan ändringar till tänkt schaktsträcka behöva göras.

Projektet kommer att avslutas senast 2023-05-31.

Kartvy över område 1
Kartvy över området med sträckning


Klicka på bilderna för större format.