Schaktning på privat mark

Kontakta oss

Kontakt

Schacktning på privat mark

I vissa fall kommer schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning.

Arbetet med schaktningar kan medföra olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter med mera passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida