Jag ska elda...

Information

Sedan januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgård- och parkavfall. Trädgårds- eller parkavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårds- eller parkavfall.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för att få reda på vad som gäller hos dig.

Om du har de tillstånd som behövs vill vi gärna att du anmäler det till oss. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Det är viktigt att du är mycket försiktig. Och gör det aldrig ensam. Tänk även på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt så att inte vinden gör att du tappar kontrollen över elden.

Se till att ha släckutrustning tillgänglig, exempelvis krattor och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma oss om du skulle behöva.

Elda enbart när det är ljust ute och inte efter att det blivit mörkt eller innan det ljusnat. Eldar du när det är mörkt ute kan din brasa synas på långt håll och få oroliga grannar att larma oss i onödan.

Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, kontakta oss på räddningstjänsten genom att fylla i formuläret här intill. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till oss.

Anmäl din eldning via detta formulär så fort som möjligt och helst minst 24 timmar innan du räknar med att börja elda.

Länkar

Kontakt