Förebygg översvämning

De senaste åren har det blivit vanligare med kraftig nederbörd. I filmen nedan kan du se hur du skyddar ditt hus mot översvämning

Bor du lågt och nära vatten är det bra om du är beredd ifall vattnet börjar stiga. Ta reda på om det har varit översvämningar tidigare i området. Om vattnet börjar stiga så kan du behöva bygga barriärer av sandsäckar.

Kontakta kommunen och fråga om ditt området har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Erfarenheter från den gången kan vara till stor nytta. Kommunen kan också berätta hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Ofta läggs sådan information ut på kommunens webbplats.

Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.


Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.