Förbered dig för storm

Stormar kan leda till att du måste klara dig en kortar eller längre period utan vare sig el eller vatten. Stormar kan också förstöra ditt hus eller annan egendom.

Ta in och surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger. Se över byggställningar och andra tillfälliga konstruktioner. Fortsätt at ta del av SMHI:s prognoser och lyssna på Sveriges Radio P4 för att följa med i vad som händer.