Medborgarlöfte

Medborgarlöftet innehåller prioriterade områden inom brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Det är en överenskommelse mellan kommunen och polisen, baserat på invånarnas åsikter om vad som ska prioriteras. Medborgarlöftet är också en del av en större handlingsplan som kommunens brottsförebyggande råd (KinBrå) har tagit fram för 2024-2025.

Via länkarna nedan kan du ta del av medborgarlöftet i sin helhet och se vad som genomförts under första tertialen 2024.